Yılmaz Sunucu Köşe Yazıları

yilmaz sunucu
24.01.2015

İPİN UCU İTİN ELİNDE

Nasrettin Hoca camide vaaz vermeye başlar.Verdiği vaaza çeşni katmak için yaşantısından da eklemeler yapar. Öyle olur ki anlattığı olaylar gerçeğin çok uzağında kalır.

Hocanın oğlu bu durumdan huzursuzdur.

"-Baba no'lur,anlattığın olayları bazen öyle abartıyorsun ki ben utanıyorum," deyince, Hoca;

"-Kolay değil oğlum. Hutbe okurken cemaate tepeden baktığım için kendimi tutamıyorum," deyince oğlu;

"-Baba buna bir çözüm bulalım," der.

Sonunda hoca ile oğlu karar verirler. Hoca minbere çıkınca daha önceden yerleştirdikleri ipi ayak bileğine bağlamaya karar verirler. Tam minberin altında oturan oğlu da ipin diğer ucundan tutmaya kararlaştırırlar. Eğer hocanın anlattığı konu gerçek dışına çıkacak olursa minberein altındaki oğlu ipi asılarak hocanın abartma sınırını aştığını anımsaması düşünülür.

Bu yöntem tutar.

Bir süre sonra hoca vaazından sonra o günlerde ormanda dolaştığını,doğanın güzelliğine hayran olduğunu,bu arada çok güzel bir tilki gördüğünü anlatır. Ve devam eder;

"-Öyle güzel bir tilki idi, öyle güzel bir tilki idi. Kuyruğu nah şu kadar vardı," deyip kollarını iki yana açar. Kolarını açılışı nerede ise arkasında birbirinen kavuşacak duruma gelir. Tam bu anda oğlu şiddetle ipi bir kaç kez çeker. İpin çekilmesişnde uyarısını alan hoca bu kez kolarını birbiriine yaklaştırarak ellerinin arasını hemen hemen on cm den az bırakır.

"-İşte tilkinin kuyruğu bu kadardı," diye gösterir.

Bu kez oğlu gene ipi bir kaç kez çekince hoca yeniden kolarını olanca uzaklaşacak şekilde açar.

Oğlu gene ipi şiddetle bir kaç kez çeker.

Bu işlem art arda sürer gider.

Hoca kolarını açar.

Oğlu ipi çeker.

Hoca kollarını yaklaştırır.

Oğlu ipi çeker.

Bu durum nerede ise noktalanmadan sürünce cemaatin içinden birisi parlar.

"- Hocam karar verin artık. Tilkinin kuyruğu ne kadardı?" deyince, Hoca yanıtını yapıştırır.

"- Ne yapayım ... Ne yapayım... İpin ucu itin elinde," yanıtını verir.

"İpin Ucu İtin Elinde..." olduğu için hoca bir türlü kararını veremez.

Sizin yaşantınızda da karar vereceğiniz an hiç ipin uçu itin elinde oldu mu? . .

Veya yakın bir dönemde çevrenizde böyle bir olaya tanık oldunuz mu?

Bu konuyu şöyle bir düşünün bakalım.

Hadi bakalım kolay gelsin.